Βιομηχανικές Κατασκευές

Διαχωριστήρες μαγνητικοί, ικανοί να διαχωρίσουν και να καθαρίσουν υλικά, τρόφιμα, απόβλητα, υγρά, από τις σιδηρικές προσμίξεις που πιθανώς να έχουν. Τοποθετούνται σε σημεία που είναι εφικτή η συγκράτηση δεν εμποδίζουν την ροή των υλικών και μπορούν να καθαριστούν.

Showing 1 – 15 of 27 results
Translate »