Μαγνητικοί Διαχωριστήρες

Μαγνητικές κατασκευές κατάλληλες για τον διαχωρισμό των προϊόντων από τις μεταλλικές προσμίξεις που τυχόν να περιέχουν. Κατασκευάζονται βάση της ανάγκης των πελατών, του χώρου που θα τοποθετηθούν και του είδους και μεγέθους των μεταλλικών προσμίξεων.

Showing 1 – 15 of 18 results
Translate »