Μαγνητική Ανύψωση

Μηχανολογικές κατασκευές ,μαγνητικής συγκράτησης με τις οποίες μπορούμε να ανυψώσουμε μεταλλικά μέρη επίπεδα αλλά και κυλινδρικά με την βοήθεια γερανού. Ανυψωτική ικανότητα 50kg – 2000kg Εύκολο και πρακτικό ξεμπλοκάρισμα με ασφάλεια λαβής

Showing all 8 results
Translate »