Μαγνητική Ανύψωση

Μηχανικές κατασκευές ,μαγνητικής συγκράτησης με τις οποίες μπορούμε να ανυψώσουμε μέταλλα επίπεδα αλλά και κυλινδρικά με την βοήθεια γερανού. Ανυψωτική ικανότητα 10kg – 2000kg Εύκολο και πρακτικό ξεμπλοκάρισμα με ασφάλεια λαβής

Showing all 10 results
Translate »