Μαγνητική Ανύψωση

Μηχανολογικές κατασκευές μαγνητικής συγκράτησης με τις οποίες μπορούμε να ανυψώσουμε μεταλλικά μέρη με την βοήθεια γερανού. Ανυψωτική ικανότητα 50 – 400 κιλά. Εύκολο και πρακτικό ξεμπλοκάρισμα.

Προβάλλονται και τα 6 αποτελέσματα
Translate »