Μαγνητική Ανύψωση

Μηχανολογικές κατασκευές μαγνητικής συγκράτησης με τις οποίες μπορούμε να ανυψώσουμε μεταλλικά μέρη με την βοήθεια γερανού. Ανυψωτική ικανότητα 50 – 400 κιλά. Εύκολο και πρακτικό ξεμπλοκάρισμα.

Showing all 7 results
Translate »