ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΝΕΟΔΥΜΙΟΥ

ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ/ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ
Η χρήση ισχυρών μαγνητών από μικρά παιδιά πρέπει να γίνεται μόνο κάτω από την επίβλεψη ενηλίκων. Κίνδυνος σε περίπτωση κατάποσης σοβαρών επιπλοκών για την υγεία. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
Οι μαγνήτες δεν είναι παιχνίδια, κρατάτε μακριά τα μικρά παιδιά από τους ισχυρούς μαγνήτες.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ
Οι μαγνήτες συνήθως είναι μεταλλικά υλικά. Τα υλικά αυτά είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση επαφής των μαγνητών με κάποιο καλώδιο η πρίζα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Οι ισχυροί μαγνήτες έχουν μεγάλη ελκτική δύναμη. Κατά την χρήση τους χρησιμοποιείται πάντα προστατευτικά γάντια. Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού σε περίπτωση έλξης μεταξύ των.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ/ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Οι ισχυροί μαγνήτες γενικά μπορούν να επηρεάσουν ηλεκτρονικές συσκευές όπως(laptops, computers, σκληρούς δίσκους, τηλεφωνικές κάρτες , κάρτες ΑΤΜ). Κρατάτε τους μαγνήτες μακριά από τέτοιου είδους αντικείμενα, κίνδυνος να απομαγνητιστούν. Οι ισχυροί μαγνήτες μπορούν να επηρεάσουν επίσης τη λειτουργικότητα  βηματοδοτών και απινιδοτών . Κίνδυνος επαναφοράς τους test mode. Προειδοποιήστε όσους φέρουν τέτοιου είδους συσκευές  εάν υπάρχουν μαγνήτες κοντά.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ
Οι περισσότεροι μαγνήτες είναι εύθραυστοι. Σύγκρουση μεταξύ ισχυρών μαγνητών μπορεί να προκαλέσει θραύση. Κίνδυνος τραυματισμού στα μάτια από πιθανά θραύσματα.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
Γενικά οι μαγνήτες δεν κατεργάζονται (τριψημο,κοψιμο,λιμαρισμα.πλαναρισμα)υπάρχει κίνδυνος να ραγίσουν η να σπάσουν
ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΝΙΚΕΛΙΟ
Πολλοί από τους μαγνήτες μας περιέχουν η επικαλύπτονται από νικελιο. Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα σε περίπτωση που είστε αλλεργικοί υπάρχει κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης. Προτιμήστε μαγνήτες που δεν περιέχουν νικέλιο.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Οι ισχυροί μαγνήτες μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο μαγνητικό πεδίο που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε περίπτωση μεταφοράς τους αεροπορικώς. Φροντίστε κατά την μεταφορά τους να είναι καλά φυλαγμένοι και προστατευμένοι με υλικά που τους περιορίζουν την μαγνητική τους ιδιότητα.
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
Οι μαγνήτες χάνουν την μαγνητική τους ιδιότητα οταν εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες επί μακρόν. Η γενική τους λειτουργική θερμοκρασία είναι 80-200°C. Ρωτήστε μας για μαγνήτες υψηλότερης αντοχής.
ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΟΞΕΙΔΩΣΗ
Οι μαγνήτες νεοδυμίου που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους δεν έχουν καλή αντίσταση στην οξείδωση και υπάρχει περίπτωση σε βάθος χρόνου να διαβρωθεί η επιμετάλλωση τους . Για περισσότερη προστασία μπορούν να βαφτούν. Η βαφή δεν επηρεάζει την μαγνητική τους ιδιότητα.
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
Τα πολύ βαριά φορτία, τα συμπτώματα κόπωσης ενός μαγνήτη, καθώς και ελαττωματική επιφάνεια θα μπορούσε να προκαλέσει την χαλάρωση ενός μαγνήτη ή μαγνητικού γάντζου ή πέλματος. Τα αντικείμενα που θα πέσουν μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς. Η αναγραφόμενη ελκτική δύναμη των μαγνητών ισχύει μόνο στις ιδανικές συνθήκες . Επιτρέψτε ένα υψηλό όριο ασφάλειας.
Translate »