ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟΣ 40x40x4x4.5mm ΟΠΗ ΦΡΕΖΑ ΝΕΟΔΥΜΙΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΞΗΣ 16kg

6,21

In stock

Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.

Ισχυρός ορθογώνιος Μαγνήτης Νεοδυμίου , με οπή φρέζα για στερέωση. 

Κατά την στερέωση μην καργάρετε την βίδα .Κίνδυνος  θραύσης  του μαγνήτη .

 

Προδιαγραφές:
Κωδικός:  40X40X4FR
Υλικό: NdFeB, Νεοδυμίου
Μήκος  40 mm
Πλάτος:  40 mm
Πάχος:  4 mm
Επικάλυψη:  Nickel
Μονάδα Μαγνήτισης:  N35
Μέγιστη Θερμοκρασία Εργασίας:   80°C
Δύναμη Έλξης/Απώθησης:

Διάμετρος εξωτερικής οπής

περίπου 11kg

9,46mm

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@magnitech.gr

ή στο τηλέφωνο 210 4823984

% ζήτησε προσφορά για μεγαλύτερες ποσότητες
Compare

Προσοχή κατά την τοποθέτηση των μαγνητών. Ορισμένοι μαγνήτες είναι ισχυροί και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές (Κινητά τηλέφωνα, Σκληρούς δίσκους, Βηματοδότες, Ψηφιακές μηχανές, παιδιά κτλ.) μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημία ή βλάβη. Φοράτε γάντια εργασίας.

Ισχυρός μαγνήτης νεοδυμίου. Οι μαγνήτες μπλόκ συνήθως έχουν τον βόρειο (N) και το Νότιο (S) πόλο στις μεγάλες επίπεδες επιφάνειες τους και έχουν αξονικό μαγνητισμό.

Κατά την στερέωση  με φρεζάτη βίδα  του συγκεκριμένου  Μπλόκ Νεοδυμίου Με Φρέζα μην  ασκείτε μεγάλη δύναμη ( καργάρετε ) .Επίσης η επιφάνεια στερέωσης να είναι καθαρή και λεία . Κίνδυνος  θραύσης  του μαγνήτη.

Προϊόντα

ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟΣ 40x40x4x4.5mm ΟΠΗ ΦΡΕΖΑ ΝΕΟΔΥΜΙΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΞΗΣ 16kg