Φυσικά χαρακτηριστικά μαγνητών

Σημείωση: Οι μαγνητικές παράμετροι και οι φυσικές ιδιότητες που αναφέρονται εδώ είναι σημεία αναφοράς και ισχύουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Μαγνήτες Νεοδυμίου

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια επισκόπηση των φυσικών ιδιοτήτων των μαγνητών νεοδυμίου. Εδώ μπορείτε, μεταξύ άλλων, να ταξινομήσετε τους μαγνήτες σύμφωνα με τη συγκολλητική δύναμη, τις διαστάσεις και το βάρος τους.

Material
magnetization
grade

RemanenceCoercivityEnergy productMax.
Temperature
BrbHciHc(BxH)max
kGTkOekA/mkOekA/mMGOekJ/m³°C
N30 10.8-11.2 1.08-1.12 9.8-10.5 780-836 ≥ 12 ≥ 955 28-30 223-239 ≤ 80
N33 11.4-11.7 1.14-1.17 10.3-11.0 820-876 ≥ 12 ≥ 955 31-33 247-263 ≤ 80
N35 11.7-12.1 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥ 12 ≥ 955 33-35 263-279 ≤ 80
N38 12.2-12.6 1.22-1.26 10.8-11.5 860-915 ≥ 12 ≥ 955 36-38 287-303 ≤ 80
N40 12.6-12.9 1.26-1.29 10.5-12.0 860-955 ≥ 12 ≥ 955 38-40 303-318 ≤ 80
N42 12.9-13.2 1.29-1.32 10.8-12.0 860-955 ≥ 12 ≥ 955 40-42 318-334 ≤ 80
N45 13.2-13.7 1.32-1.37 10.8-12.5 860-995 ≥ 12 ≥ 955 43-45 342-358 ≤ 80
N48 13.7-14.2 1.37-1.42 10.8-12.5 860-995 ≥ 12 ≥ 955 45-48 358-382 ≤ 80
N50 14.0-14.6 1.40-1.46 10.8-12.5 860-995 ≥ 12 ≥ 955 47-51 374-406 ≤ 80
N52 14.2-14.7 1.42-1.47 10.8-12.5 860-995 ≥ 12 ≥ 955 48-53 380-422 ≤ 80
N30M 10.8-11.2 1.08-1.12 9.8-10.5 780-836 ≥ 14 ≥ 1114 28-30 223-239 ≤ 100
N33M 11.4-11.7 1.14-1.17 10.3-11.0 820-876 ≥ 14 ≥ 1114 31-33 247-263 ≤ 100
N35M 11.7-12.1 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥ 14 ≥ 1114 33-35 263-279 ≤ 100
N38M 12.2-12.6 1.22-1.26 10.8-11.5 860-915 ≥ 14 ≥ 1114 36-38 287-303 ≤ 100
N40M 12.6-12.9 1.26-1.29 10.8-12.0 860-955 ≥ 14 ≥ 1114 38-40 303-318 ≤ 100
N42M 12.9-13.2 1.29-1.32 10.8-12.5 860-995 ≥ 14 ≥ 1114 40-42 318-334 ≤ 100
N45M 13.2-13.7 1.32-1.37 10.8-13.0 860-1035 ≥ 14 ≥ 1114 43-45 342-358 ≤ 100
N48M 13.7-14.2 1.37-1.42 10.8-12.5 860-995 ≥ 14 ≥ 1114 45-48 358-382 ≤ 100
N50M 14.0-14.6 1.40-1.46 10.8-12.5 860-995 ≥ 14 ≥ 1114 47-51 374-406 ≤ 100
N27H 10.2-10.6 1.02-1.06 9.5-10.1 756-804 ≥ 17 ≥ 1353 25-27 199-215 ≤ 120
N30H 10.8-11.2 1.08-1.12 10.1-10.6 804-844 ≥ 17 ≥ 1353 28-30 223-239 ≤ 120
N33H 11.4-11.7 1.14-1.17 10.3-11.0 820-876 ≥ 17 ≥ 1353 31-33 247-263 ≤ 120
N35H 11.7-12.1 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥ 17 ≥ 1353 33-35 263-279 ≤ 120
N38H 12.2-12.6 1.22-1.26 10.8-11.5 860-915 ≥ 17 ≥ 1353 36-38 287-303 ≤ 120
N40H 12.6-12.9 1.26-1.29 10.8-12.0 860-955 ≥ 17 ≥ 1353 38-40 303-318 ≤ 120
N42H 12.9-13.2 1.29-1.32 10.8-12.0 860-955 ≥ 17 ≥ 1353 40-42 318-334 ≤ 120
N44H 13.2-13.6 1.32-1.36 10.8-13.0 860-1035 ≥ 17 ≥ 1353 42-44 334-350 ≤ 120
N45H 13.2-13.8 1.32-1.38 10.8-12.2 860-963 ≥ 17 ≥ 1353 43-46 342-366  ≤ 120
N48H 13.7-14.2 1.37-1.42 10.8-12.5 860-995 ≥ 17 ≥ 1353 45-48 358-382 ≤ 120
N27SH 10.2-10.6 1.02-1.06 9.5-10.1 756-804 ≥ 20 ≥ 1592 25-27 199-215 ≤ 150
N30SH 10.8-11.2 1.08-1.12 10.1-10.6 804-844 ≥ 20 ≥ 1592 28-30 223-239 ≤ 150
N33SH 11.4-11.7 1.14-1.17 10.3-11.0 820-876 ≥ 20 ≥ 1592 31-33 247-263 ≤ 150
N35SH 11.7-12.1 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥ 20 ≥ 1592 33-35 263-279 ≤ 150
N38SH 12.2-12.6 1.22-1.26 10.8-11.5 860-915 ≥ 20 ≥ 1592 36-38 287-303 ≤ 150
N40SH 12.6-12.9 1.26-1.29 10.8-12.0 860-955 ≥ 20 ≥ 1592 38-40 303-318 ≤ 150
N42SH 12.9-13.2 1.29-1.32 10.8-12.0 860-955 ≥ 20 ≥ 1592 40-42 318-334 ≤ 150
N45SH 13.2-13.7 1.32-1.37 10.8-12.5 860-955 ≥ 20 ≥ 1592 43-45 342-358 ≤ 150
N25UH 9.8-10.2 0.98-1.02 9.2-9.6 732-764 ≥ 25 ≥ 1990 23-25 183-199 ≤ 180
N28UH 10.4-10.8 1.04-1.08 9.8-10.2 780-812 ≥ 25 ≥ 1990 26-28 207-233 ≤ 180
N30UH 10.8-11.2 1.08-1.12 10.1-10.6 804-844 ≥ 25 ≥ 1990 28-30 223-239 ≤ 180
N33UH 11.4-11.7 1.14-1.17 10.3-11.0 820-876 ≥ 25 ≥ 1990 31-33 247-263 ≤ 180
N35UH 11.7-12.1 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥ 25 ≥ 1990 33-35 263-279 ≤ 180
N38UH 12.2-12.6 1.22-1.26 10.8-11.5 860-915 ≥ 25 ≥ 1990 36-38 287-303 ≤ 180
N40UH 12.6-12.9 1.26-1.29 10.5-12.0 860-955 ≥ 25 ≥ 1990 38-40 303-318 ≤ 180
N25EH 9.8-10.2 0.98-1.02 9.2-9.6 732-764 ≥ 30 ≥ 2388 23-25 183-199 ≤ 200
N28EH 10.4-10.8 1.04-1.08 9.8-10.2 780-812 ≥ 30 ≥ 2388 26-28 207-223 ≤ 200
N30EH 10.8-11.2 1.08-1.12 10.1-10.6 804-844 ≥ 30 ≥ 2388 28-30 223-239 ≤ 200
N33EH 11.4-11.7 1.14-1.17 10.3-11.0 820-876 ≥ 30 ≥ 2388 31-33 247-263 ≤ 200
N35EH 11.7-12.1 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥ 30 ≥ 2388 33-35 263-279 ≤ 200

Μαγνήτες Φερρίτη

Δουλεύουμε με τους βαθμούς μαγνήτισης υλικών που μας παρέχουν οι κατασκευαστές μας  (π.χ. Y30 ή Y35) . Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε και την αμερικανική ταξινόμηση.

Material
magnetization
grade
RemanenceCoercivityEnergy productMax.
Temperature
BrbHciHc(BxH)max
kGTkOekA/mkOekA/MMGOekJ/m³°C
Y10T (=C1) ≥2.0 ≥0.20 ≥1.6 ≥125 ≥2.6 ≥210 ≥0.8 ≥6.5 ≤ 250
Y25 ≥3.6 ≥0.36 ≥1.7 ≥135 ≥1.7 ≥140 ≥2.8 ≥22.5 ≤ 250
Y30 (=C5) ≥3.9 ≥0.39 ≥2.3 ≥184 ≥2.3 ≥188 ≥3.4 ≥27.6 ≤ 250
Y30 (=BH) ≥3.8 ≥0.38 ≥2.8 ≥223 ≥2.9 ≥231 ≥3.4 ≥27.0 ≤ 250
Y33 ≥4.1 ≥0.41 ≥2.8 ≥220 ≥2.8 ≥225 ≥4.0 ≥31.5 ≤ 250
Y35 (=C11) ≥4.1 ≥0.41 ≥2.6 ≥208 ≥2.7 ≥212 ≥3.8 ≥30.4 ≤ 250
C8 (=C =C8A) ≥3.8 ≥0.38 ≥2.9 ≥235 ≥3.0 ≥242 ≥3.5 ≥27.8 ≤ 250
C10 ≥4.0 ≥0.40 ≥3.6 ≥288 ≥3.5 ≥280 ≥3.8 ≥30.4 ≤ 250

Τεχνικές προδιαγραφές μαγνητών σκληρού φερρίτη σύμφωνα με το DIN IEC 60404-1-1:

Material
magnetization
grade
RemanenceCoercivityEnergy productMax.
Temperatur
BrHCBiHc(BxH)max
mT
typ.
mT
min.
kA/m
typ.
kA/m
min.
kOekA/MkJ/m³
min.
kJ/m³
typ.
°C
HF 8/22 (Ba) = Y10T 220 215 140 135 230 220 8,0 8,5 ≤ 250
HF 24/16 (Ba) 365 350 175 155 180 160 24,0 25,5 ≤ 250
HF 8/26 (Sr) 220 215 140 135 270 260 8,5 8,0 ≤ 250
HF 24/23 (Sr) = Y26H 365 350 220 210 240 230 24,0 25,5 ≤ 250
HF 26/24 (Sr) = Y28H 380 370 230 220 250 240 26,0 27,0 ≤ 250
HF 28/26 (Sr) 395 385 265 240 275 260  28,0 30,0 ≤ 250
HF 28/28 (Sr) = Y30BH 395 385 270 260 290 280 28,0 30,0 ≤ 250
HF-30/26 (Sr) = Y30H-2 405 395 250 240 270 260 30,0 31,5 ≤ 250

Μαγνήτες Σαμαρίου-Κοβαλτίου

Material
magnetization
grade
Material 
grade
RemanenceCoercivityEnergy productMax.
Temperature
 BrbHciHc(BxH)max
 kGmTkOekA/mkOekA/mMGOekJ/m³°C
SmCo5 RCS20 8.5-9.0 850-900 7.5-8.0 597-639 ≥ 15 ≥ 1199 19-21 151-167 ≤ 250
Sm2Co17 S280 10.0-11.3 1000-1130 8.5-9.5 676-756 ≥ 15 ≥ 1194 24-28 191-223 ≤ 350
Sm2Co17 RCS26H 10.0-10.5 1000-1050 8.2-10.0 655-799 ≥ 18 ≥ 1440 24-26 191-210 ≤ 350

Καλό Καλοκαίρι!

Οι παραγγελίες που θα γίνουν από 11/8 έως 27/8 θα αποσταλούν στις 28/8, εφόσον ελεγχθεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Για επείγουσες ζητήσεις στείλτε μας email στο sales@magnitech.gr 🧲 🌞

Προϊόντα