Εύκαμπτος Μαγνήτης σε φύλλο και Μαγνητικές ταινίες σε διάφορα πλάτη .Μαγνητικές Ταινίες με κόλλα από την μία πλευρά και μαγνήτης από την άλλη , ιδανικά για διάφορες κατασκευές , χαρτί , πλαστικό μέταλλο κτλ. Διαθέτουμε μαγνητικά φύλλα και σε ρολά των 25 μέτρων. Φύλλα Μαγνητικά , με ή χωρίς αυτοκόλλητο από την μια πλευρά και διάφορες διαστάσεις και πάχη. Οι διαστάσεις είναι συγκεκριμένες.


REACH & RoHS compliance
52Products found
View

Προϊόντα