Οι μαγνήτες Σαμαρίου Κοβαλτίου (SmCo) είναι ισχυροί μόνιμοι μαγνήτες και είναι το επόμενο πιο ισχυρό υλικό μετά το Νεοδύμιο. Οι μαγνήτες SmCo είναι ιδανικοί για εφαρμογές που σε υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Προσφέρουν εξαιρετική σταθερότητα δεν διαβρώνονται εύκολα και είναι επίσης κατάλληλοι σε εφαρμογές όπου ο χώρος είναι περιοριστικός παράγοντας και απαιτείται υψηλή μαγνητική ισχύ.

7Products found
View

Προϊόντα