Πλαστικά και Λάστιχα

Διαθέτουμε πολύ μεγάλη εμπειρία σε μαγνήτες για βιομηχανίες Πλαστικών μέ  μια μεγάλη γκάμα Μαγνητικών Διαχωριστών . Γνωρίζουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα πρόσμιξης αναγεννημένων υλικών στα παρθένα  και  προσφέρουμε λύσεις για την αύξηση της παραγωγής, της καθαρότητας και της κερδοφορίας.

Προϊόντα