Ανακύκλωση

Έχουμε συνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία με τις μεγαλύτερες εταιρείες Ανακύκλωσης για τον διαχωρισμό και την ανάκτηση μετάλλων, αποβλήτων και μπαζών καθώς και διαφόρων άλλων προς διαχωρισμό υλικών.

Προϊόντα