Ανακύκλωση

Έχουμε συνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία με κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες Ανακύκλωσης για τον διαχωρισμό και την ανάκτηση μετάλλων, αποβλήτων και μπαζών καθώς και διαφόρων άλλων προς διαχωρισμό υλικών.

Προϊόντα