Οι Μαγνήτες Φερρίτη αναγνωρίζονται εύκολα λόγω του σκούρου γκρι χρώματος τους και είναι αυτοί που θυμούνται αρκετοί από τα σχολικά τους χρόνια. Σε αντίθεση με τους μαγνήτες νεοδυμίου,θεωρούνται μαγνήτες χαμηλής μαγνητικής ισχύος και δεν χρειάζονται κάποια επικάλυψη χάρη στο μη διαβρωτικό υλικό τους. Όλοι οι μαγνήτες Φερρίτη είναι αξονικά μαγνητισμένοι δηλαδή πάνω και κάτω στις μεγάλες τους επιφάνειες. Οι μαγνήτες φερρίτη είναι επίσης γνωστοί ως κλασσικοί μαγνήτες φερρίτη, κεραμικοί μαγνήτες ή κεραμικοί μόνιμοι μαγνήτες. Τα πλεονεκτήματα των μαγνητών φερρίτη είναι η μεγάλη ανθεκτικότητα που δείχνουν σε θερμοκρασίες από -40 ° C έως 250 ° C, η στεγανότητά τους που τους καθιστά ιδανικούς β για εξωτερικές χρήσεις καθώς και το χαμηλό τους κόστος σε σχέση με το Νεοδύμιο.


REACH & RoHS compliance
25Προϊόντα
Όψη

Προϊόντα