Ορυχεία και Ορυκτά

Μπορούμε να προμηθεύσουμε τον πιο σύγχρονο και πιο προηγμένο Μαγνητικό  Διαχωριστικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται κατα την εξόρυξη και μεταφορά των ορυκτών. Με την τοποθέτηση πάνω απο τις μεταφορικές ταινίες , Ηλεκτρομαγνητικούς ή Μαγνητικούς  Διαχωριστές MGSA  αλλά και  MANUAL κρεμαστούς Μαγνητικούς Διαχωριστές MG εξασφαλίζουμε την καθαρότητα των υλικών από τα μαγνητιζόμενα μέταλλα . 

Καλό Καλοκαίρι!

Οι παραγγελίες που θα γίνουν από 11/8 έως 27/8 θα αποσταλούν στις 28/8, εφόσον ελεγχθεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Για επείγουσες ζητήσεις στείλτε μας email στο sales@magnitech.gr 🧲 🌞

Προϊόντα