Αδρανή Υλικά

Γιά ποιοτικό και Αξιόπιστο Μαγνητικό εξοπλισμό πλήρως εναρμονισμένο στις αυξανόμενες απαιτήσεις της βιομηχανίας. Βρίσκεστε στο σωστό μέρος αν θέλετε να εξασφαλίσετε την  ασφάλεια στην ροή παραγωγής σας και να προστατέψετε τα μηχανήματα σας από ζημιές που προκαλούνται από ανεπιθύμητα μέταλλα.

Προϊόντα