Παραγωγή  πηλού  και  πήλινων .

Μαγνητικοί  Διαχωριστές  κατα την  μεταφορά του πηλού πρός  στό στάδιο της παραγωγής  και  κατα την παραγωγή  των πήλινων τουριστικών ,γλαστρών  κτλ .   

Προϊόντα