Παραγωγή πηλού και πήλινων

Μαγνητική Διαχωριστές για την μεταφορά του πηλού πρός τό στάδιο της παραγωγής και κατα την τελική φάση παραγωγής των πήλινων  

Προϊόντα