ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ (Roll Separator)

Επικοινώνησε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

(+30) 210 482-3984

info@magnitech.gr

Πλεονεκτήματα

  • Αντιστατική υφασμάτινη ζώνη kevlar 
  • Σύστημα κίνησης με κινητήρα απευθείας σύζευξης ή μειωτήρα ταχυτήτων ζεύξης 
  • Μονάδα μετάδοσης κίνησης με μετατροπέα 
  • Ανοξείδωτο ατσάλι, ρυθμιζόμενη λεπίδα ξύστρας 
  • Εξοπλισμένο με δονητικό δίσκο με ρυθμιζόμενη ταχύτητα που εξασφαλίζει τη σωστή κατανομή του υλικού ή feedroll που εξασφαλίζει τη σωστή κατανομή των λεπτών υλικών.

Περιγραφή

O μαγνητικός διαχωριστής 3 σταδίων είναι ένας τύπος ξηρού μαγνητικού διαχωριστή με υψηλή μαγνητική ένταση πεδίου, μόνιμο μαγνήτη και τύμπανο. Χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό και τον καθαρισμό υλικών με χαμηλή μαγνητική επιδεκτικότητα και κοκκομετρία με μέγεθος κόκκου μεταξύ 0,1-25 mm. Οι μαγνήτες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή είναι μαγνήτες Νεοδυμίου και είναι ισχυρότεροι μαγνήτες αυτή τη στιγμή παγκοσμίως από αντίστοιχα μηχανήματα. Με αυτό το χαρακτηριστικό και ειδικές συστοιχίες μαγνητών, ασκούνται υψηλές δυνάμεις έλξης στο μαγνητικό τύμπανο. Οι υψηλές μαγνητικές δυνάμεις έλξης που επιτυγχάνονται επιτρέπουν τον διαχωρισμό μαγνητικών ορυκτών με χαμηλή μαγνητική επιδεκτικότητα και πολύ λεπτά μεγέθη με υψηλή απόδοση.

Αρχή λειτουργίας

Το μηχάνημα αποτελείται γενικά από ένα πλαίσιο μεταφοράς, χοάνη τροφοδοσίας, τροφοδότη, μαγνητικούς και παθητικούς κυλίνδρους, ιμάντα μεταφοράς προϊόντος, κινητήρα μετάδοσης κίνησης και πίνακα ελέγχου. Τα μαγνητικά διαχωριστικά τύμπανα χρησιμοποιούνται γενικά μετά από διαδικασίες σύνθλιψης και κοσκίνισης. Τα ορυκτά που έχουν περάσει από αυτές τις διεργασίες με μέγεθος -25 mm και μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 5% ρέουν ομαλά πάνω από τον μεταφορικό ιμάντα με τη βοήθεια της χοάνης τροφοδοσίας και του τροφοδότη. Ο μεταφορικός ιμάντας κινείται σε μαγνητικό και μη μαγνητικό ρολό. Όταν το προϊόν που προωθείται στον μεταφορικό ιμάντα φτάσει στο μαγνητικό ρολό, τα μη μαγνητικά σωματίδια απορρίπτονται με τη βοήθεια φυγόκεντρης δύναμης και διαχωρίζονται στον αγωγό μη μαγνητικού υλικού. Τα μαγνητικά σωματίδια συνεχίζουν να μεταφέρονται στο τύμπανο λόγω  του μαγνητικού κυλίνδρου, μέχρι να αποκοπούν από τη μαγνητική δύναμη του ρολού. Τα σωματίδια που αποσπώνται από αυτή τη δύναμη μεταφέρονται στον αγωγό μαγνητικού υλικού.

Τομείς χρήσης

Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση σιδήρου από κεραμικές πρώτες ύλες και βιομηχανικές πρώτες ύλες, καθώς και σε εργασίες εμπλουτισμού μεταλλευμάτων. Επιπλέον, χρησιμοποιείται στις ακόλουθες εφαρμογές: καθαρισμός χαλαζία υψηλής ποιότητας, εμπλουτισμός με μαγνησίτη, χρήση αμμουδιάς ή ορυκτής άμμου, καθαρισμός δολομίτη ασβεστόλιθου, καθαρισμός άμμου χυτηρίου, καθαρισμός πυρίμαχων πρώτων υλών, εμπλουτισμός βορίου, εμπλουτισμός χρωμίτη, βωξίτης, καθαρισμός άστριος, γ. καθαρισμός, καθαρισμός γυαλιού με άμμο.

Προϊόντα